Nyhedsbrev – November 2018

Velkommen

Den første udgave af nyhedsbrevet vil koncentrere sig om hvad JURFAST er, og hvad vores planer er. De næste udgaver af nyhedsbrevet vil beskæftige sig med forskellige emner, som er særligt relevante for forskning i og med sundhedsdata. Næste udgave kommer i starten af de nye år.

 

JURFAST

JURFAST er et projekt, der skal afdække de juridiske rammer for brug af sundhedsdata til forskning. Projektet er et tværfagligt forskningsprojekt mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Odense Universitetshospital. Formålet er at afdække de juridiske rammer for brug af sundhedsdata til forskning.

Du kan se hvilke forskere, der er med i projektet her: https://jurfast.dk/

 

Andre nyheder

Første symposium afholdt

I midten af august afholdt JURFAST  det første af tre symposier i Aalborg Kongres og Kultur Center med 133 veloplagte deltagere. På programmet var en række oplægsholdere, som fra forskellige synsvinkler belyste problemstillingen vedrørende brugen af personoplysninger til forskning.

Læs mere: https://jurfast.dk/symposium-afholdt-i-aalborg/

 

Andet symposium

Andet symposium blev afholdt mandag den 10. december 2018 på Syddansk Universitet i Odense.

Læs mere: https://jurfast.dk/symposie-om-sundhedsdata-og-forskning-afholdt-paa-sdu-odense/

 

Hjemmeside lanceret

Vi har lanceret en hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt nyheder ud, om vores projekt. Derudover indeholder hjemmesiden også en samling af regler og domme, som er relevante for området. Senere vil hjemmesiden også komme til at indeholde en række praktiske anvisninger for, hvad man må og ikke må, og hvad man skal gøre, når man forsker i helbredsoplysninger.